دانلود پی دی اف کتاب Berlin Wall: Discover Pictures and Facts About Berlin Wall For Kids!

[ad_1]

دیوار برلین قسمت عمده ای از اتحاد جماهیر شوروی بود و آلمان را به دو طرف تقسیم کرد. چه تاثیری در زندگی آنجا داشت؟ هدف واقعی این تصمیم چه بود و چگونه دیوار نیز ساخته شد؟ همه این س andالات و موارد دیگر را می توان در این مجموعه واقعیت پاسخ داد!

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Berlin Wall: Discover Pictures and Facts About Berlin Wall For Kids!