دانلود پی دی اف کتاب Berek & Novak's Gynecology

[ad_1]

خدمات بهداشتی زنان ، شامل کل طیف زنان و زایمان Berek & Nowak ، چاپ شانزدهم ، اطلاعات و راهنمایی های قطعی را برای کارآموزان و پزشکان عملی فراهم می کند. یک طرح جدید کارآمد و تصویرگری عالی و تمام رنگی باید مطالب مربوط به اصول تمرین و ارزیابی اولیه ، از جمله علوم پایه مربوطه را بداند. مراقبت های پیشگیرانه و اولیه برای زنان ؛ و روشهای تشخیص و مدیریت در زنان عمومی ، زنان در عمل ، اورولوژی و جراحی ترمیمی لگن ، مسائل مربوط به اوایل بارداری ، غدد درون ریز باروری و انکولوژی زنان.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Berek & Novak's Gynecology