دانلود پی دی اف کتاب Bereicherungsrecht

[ad_1]

قانون ارتقا one یکی از مات ترین و دشوارترین فصل های قانون تعهدات است ، اما کاملاً مربوط به امتحان است. نسخه جدید به طور سیستماتیک اصول اساسی قانون شرطی سازی را تدوین می کند و نظریه های مربوطه را برای درک آن ارائه می دهد. این یک کمک جهت گیری به دانش آموزان ارائه می دهد و آنها را با یک مقدار تلاش برای آمادگی برای امتحان و امتحان شفاهی قادر می سازد. وی به منظور وضوح و شفافیت ، از ارائه مفصل بحث های ادبی خودداری می کند. به روز شده و متناسب با آخرین وضعیت فقه و ادبیات است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bereicherungsrecht