دانلود پی دی اف کتاب Beratungs- und Kooperationsformen und deren Herausforderungen bei der Zusammenarbeit zwischen Eltern und angehenden Lehrpersonen : Eine Untersuchung

[ad_1]

پایان نامه 2020 در گروه آموزش و پرورش – عمومی ، درجه: 2.00 ، دانشگاه آموزش و پرورش اتریش علیا (PH-OÖ) ، رویداد: مشاوره و همکاری ، زبان: آلمانی ، چکیده: هدف از این پایان نامه کارشناسی شناسایی توصیه های مختلف برای توضیح است. شکل علاوه بر این ، باید مروری بر امکانات و مشکلات همکاری بین والدین و معلمان آینده باشد. برای درک بهتر کار ، باید در ابتدا شرایط مشاوره و همکاری تعریف شود. با انجام این کار ، مزایا ، امکانات ، و همچنین وضعیت بالقوه مشکل ساز چنین همکاری هایی مورد بحث قرار می گیرد. سرانجام ، سوالی که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا دانش آموزان شامل موضوع انتظارات و مشکلات متفاوتی دارند که تحصیلات فراگیر را مطالعه نمی کنند؟ با استفاده از پرسشنامه از پنج دانش آموز شامل و پنج دانش آموز غیر شامل در مورد موضوع سوال می شود. سرانجام ، نتایج باید مقایسه شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beratungs- und Kooperationsformen und deren Herausforderungen bei der Zusammenarbeit zwischen Eltern und angehenden Lehrpersonen : Eine Untersuchung