دانلود پی دی اف کتاب Benjamin Harrison

[ad_1]

این زندگینامه خوانندگان را به دلیل فعالیتهای سیاسی اولیه و رویدادهای مهم دولت هریسون ، از جمله قانون خرید نقره شرمن و قانون ضد انحصار شرمن ، به بنجامین هریسون معرفی می کند. اطلاعات مربوط به دوران کودکی ، خانوادگی ، زندگی شخصی و سالهای بازنشستگی وی درج شده است. یک جدول زمانی ، حقایق سریع و ستون های فرعی اطلاعات اضافی را ارائه می دهند. به استانداردهای هسته مشترک اختصاص یافته و مربوط به استانداردهای ایالتی است. کتابخانه شطرنجی اثری از انتشارات ABDO است ، بخشی از ABDO.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Benjamin Harrison