دانلود پی دی اف کتاب Benjamin Graham’s Net-Net Stock Strategy : A Practical Guide to Successful Deep Value Investing in Today’s Markets

[ad_1]

در سال 1975 ، بنجامین گراهام ، سرمایه گذار با ارزش ، نوشت که استراتژی سهام خالص سهام او به خوبی کار می کند به طوری که او دیگر استراتژی های سرمایه گذاری ارزش را کنار گذاشت. وارن بافت در نامه سهامدار 2014 خود نوشت که بالاترین بازدهی حرفه خود را برای سرمایه گذاری کسب کرده است. و علی رغم اعتقاد رایج در مورد سهام خالص خالص باقی مانده از گذشته ، استراتژی خالص سهام گراهام برای سرمایه گذاران خصوصی خصوصی امروز همانطور که برای “ابر سرمایه گذار” بافت در اوایل کار خود عملی است ، قابل اجرا است. سرمایه گذاری خالص خالص قدرتمندترین رویکرد سرمایه گذاری با ارزش است که یک سرمایه گذار کوچک می تواند اتخاذ کند. این کتاب راهنمای عملی نهایی شما برای اجرای آن در بازارهای امروزی است – و بهره مندی از آن. ایوان بلیکر ده سال را صرف مطالعه استراتژی گراهام برای کشف عملکرد دنیای واقعی خود ، چگونگی به کارگیری آن و دلیل کارکرد آن کرده است. آنها برای شناسایی معیارهای اضافی برای ارتقا criteria بازده و اطمینان از تعداد بیشتری از برندگان ، حفاری های عمیقی انجام داده اند. در این کتاب ، ایوان استراتژی را برای سرمایه گذاران تعریف می کند ، سپس خوانندگان را از طریق فلسفه استراتژی و همچنین ارزیابی مطالعات دانشگاهی و صنعتی راهنمایی می کند و در اجرای آن بنجامین گراهام ، وارن بافت و پیتر کوندیل مانند سرمایه گذاران با ارزش کلاس جهانی است. . وی همچنین معیارهای انتخاب را در یک چک لیست عملی برای سرمایه گذاران گردآوری می کند ، و همچنین نحوه کارایی استراتژی را با مطالعات موردی دقیق در بازارهای امروز توضیح می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Benjamin Graham’s Net-Net Stock Strategy : A Practical Guide to Successful Deep Value Investing in Today’s Markets