دانلود پی دی اف کتاب Bénin : les recettes publiques en débats

[ad_1]

بنین ، مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، منابع طبیعی فراوانی ندارد و بنابراین می تواند برای تأمین هزینه های توسعه خود فقط بر منابع حاصل از مالیات تمرکز کند. این کتاب مواردی را که مانع تجمع منابع مالی و راه حل های احتمالی برای تأمین فضای قابل توجه بودجه برای تأمین هزینه های توسعه کشور است ، بررسی می کند. بنین ، با وجود تلاش برای افزایش درآمد مالیاتی قابل توجه در سال های اخیر ، هنوز از نظر سطح درآمد از توانایی بالقوه خود فاصله دارد. و این دلیل موجهی است که از سال 2016 ، دولت اصلاحات زیادی را با هدف کارآمدتر کردن مدیریت مالیات اتخاذ کرده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bénin : les recettes publiques en débats