دانلود پی دی اف کتاب Benedetto Croce, Deutschland und die Moderne

[ad_1]

بندیتو کرو (1952-1866) رابطه شدیدی با آلمان برقرار کرد که چندین دهه به طول انجامید ، به ویژه با فلسفه آلمان ، بلکه همچنین تاریخ و ادبیات. مواضع وی از یک علاقه و قدردانی شدید ، حتی با درک مشخصی از انتقاد ایتالیا از توماس مان ، تا ایجاد نفرت به یهود ستیزی و ترور ملی سوسیالیستی است. برخی از دوستی های شخصی فاش شدن ها را نشان می داد. این جلد بسیاری از جنبه های استقبال از فرهنگ آلمان توسط متفكری متعهد به لیبرالیسم را نشان می دهد ، كه پیشرفت قابل توجهی در همدردی با این فرهنگ آلمانی نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Benedetto Croce, Deutschland und die Moderne