دانلود پی دی اف کتاب Beneath the Trees

[ad_1]

کم و سوفی احساس می کنند که برای بدست آوردن جنگل بارانی و رودخانه و پسر عموهایشان برای همیشه سفر می کنند. آنها فقط می خواهند یک جفت پلاگین ، یک پستاندار تخم مرغ را در استرالیا ، در طبیعت ببینند ، اما با باران که باران می بارد و رودخانه را وحشی می کند ، چیزی نمی بینند. تا ناگهان ، آنها می توانند. یک پلاک زیر آن قرار دارد و به کمک احتیاج دارد! اما وقتی تلاش نجات او به طرز وحشتناکی اشتباه پیش می رود ، فقط پلاتوس نیست که باید نجات یابد …

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beneath the Trees