دانلود پی دی اف کتاب Ben-Hur: A Tale of the Christ

[ad_1]

و با آخرین کلمه از ورودی ناپدید می شوند. اگرچه آنها ساکت بودند ، اما زره پوش و حرکت قوی آنها را برای سربازان رومی روشن می کرد. بعدی یک یهودی است ، یک قاب گیر ، شانه های گرد ، و یک حلقه حلقه قهوه ای ضخیم پوشیده است. روی چشم و صورت و زیر پشت او ، حصیری با موهای بلند و طاس آویزان است. او تنهاست. کسانی که آنها را ملاقات می کنند ، اگر بدتر نباشند ، می خندند. از آنجا که او یک NASTAR است ، یکی از فرقه های پیش پا افتاده ای است که کتاب های موسی را رد می کند ، خود را وقف نذورات نفرت انگیز می کند و در هنگام نذر تحمل نمی کند. همانطور که چهره بازنشسته آنها را می بینیم ، ناگهان در جمعیت غوغا می شود ، به سرعت یک قسمت از راست و چپ ، تعجب سریع و قاطع. سپس عقل پیش می آید – مردی عبری در راحتی و لباس. جبه ای از پارچه سفید برفی نزدیک سرش ، با طناب های ابریشم زرد ، روی شانه هایش آزاد می ریزد. روپوش او بسیار گلدوزی شده است ، ارسی قرمز با دستبندهای طلا چندین بار کمر او را می پیچد. رفتار او آرام است. همچنین به کسانی که با عجله جای او را باز می کنند لبخند می زند. یک جذامی؟ نه ، او فقط یک سامری است. اگر جمعیتی در حال كاهش باشد ، اگر از او سال شود ، می گوید كه او یك مخلوط است – آشوری – كه لمس لباسش آلودگی است. در نتیجه ، یک بنی اسرائیلی اگرچه در حال مرگ است ، اما نمی تواند زندگی را بپذیرد. در حقیقت ، مشاجره از خون نیست. وقتی داوود تخت خود را در کوه صهیون مستقر کرد ، فقط یهودا از او حمایت کرد ، ده قبیله خود را در شیخم ، شهر باستانی تر ، غنی کردند و در آن تاریخ دارای خاطرات مقدس بی نهایت غنی بودند. آخرین اتحادیه قبایل بدین ترتیب اختلاف ایجاد نشد. سامری ها به سمت گریزیم حرکت کردند و با حفظ مقدسات برتر خود به پزشکان ناشایست اورشلیم خندیدند. زمان هیچ هویتی از نفرت به همراه نداشت. در زمان هیرودیسم ، بازگشت به ایمان برای همه جهان به جز سامری ها آزاد بود. او به تنهایی از محکومیت خود با یهودیان برای همیشه جدا شد. سامری به زیر طاق دروازه می رود ، جایی که …

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Ben-Hur: A Tale of the Christ