دانلود پی دی اف کتاب Believing Identity : Pentecostalism and the Mediation of Jamaican Ethnicity and Gender in England

[ad_1]

ادعای پیچیده و گاه متناقض قومیت ، مذهب و جنسیت ، کتاب ساخت هویت فرهنگی را برای مهاجران جامائیکایی در انگلیس آگاه می کند. نویسنده ادعا می کند که دین – در این مورد پنطیکاستی – نمی تواند به عنوان وسیله ای برای جبران معنوی افراد مستضعف اقتصادی شناخته شود. بلکه در کلیسای خدا در عهد جدید ، یکی از بزرگترین کلیساهای کارائیب آفریقایی در انگلیس ، کیهان شناسی کلیسا س theالات پیرامون قربانیان و همچنین هویت را حل می کند. مشارکت مذهبی روشی است که در آن مردم کارائیب آفریقا در مورد شرایط نمایندگی و تعامل در جامعه انگلیس مذاکره می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Believing Identity : Pentecostalism and the Mediation of Jamaican Ethnicity and Gender in England