دانلود پی دی اف کتاب Belegexemplar : Fünfundzwanzig Jahre Lukas Verlag

[ad_1]

چشم انداز کتاب آلمانی بدون ناشران کوچک چگونه خواهد بود؟ به خصوص امروز ، وقتی این صنعت به دیوار خود پشت کرده ، آنها افرادی شجاع ، آزمایشگر ، کاوشگر هستند. اعتقاد بر این است که این کتاب یک مرکز مخفی در جهان است. بدون اصرار آنها ، آفتاب بزرگ و سرد پیرامون آنها می توانست به سرعت بسوزد زیرا فاقد منبع نویسنده ، مضامین یا روند طراحی بود. ناشر برلینی Lucas Verlag für Kunt-und Geistesgeichich به مدت دو و نیم دهه بخشی از این صحنه ناهموار و بحران زده اما پر جنب و جوش بوده است. او تا حدی مستقل است که به آزادی حماقت بستگی دارد. او همیشه برای برنامه اصلی خود از کتابهای غیر داستانی فرهنگی – تاریخی و تخصصی اهمیت قائل شده است. و با این حال او یکی از افراد خارجی است که کمتر شناخته شده است. اکنون ناشر آنها به گذشته نگاه می کند. فرانک بوتچر با افتخار به آنچه که به دست آمده است اشاره می کند و موفقیت های شرکت خود را با طنز توصیف می کند ، بزرگترین آنها هنوز بیست و پنج سال بعد آغاز می شود. در عین حال ، او در مورد شکست ها ، دشواری ها و تردیدها غیر معمول است. حرفه ای به وضوح با خصوصی مخلوط می شود. این هرگز به صراحت اتفاق نمی افتد ، اما فراتر از همه ظرافت های خانه او را نشان می دهد. زیرا لوکاس Verlag تجسم روحی است که مشخصه اکثر افراد مستقل است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Belegexemplar : Fünfundzwanzig Jahre Lukas Verlag