دانلود پی دی اف کتاب Belabored : A Vindication of the Rights of Pregnant Women

[ad_1]

در بللبورد ، لز لنز شما را در یک پاراگراف گریه می کند و در قسمت بعدی گریه می کند (کمک کلوئی آنژیل ، سردبیر در MaryClear.com). با مخلوطی از شوخ طبعی ، خرطوم و صمیمیت خام ، مرغ زنگوله یک مسئله تکان دهنده است. و دفاع جبران ناپذیر از استقلال ، حقوق و احترام افراد باردار. لنز نشان می دهد که افسانه های مذهبی ، تاریخی و فرهنگی در مورد بارداری نحوه رفتار ما با افراد باردار را مخدوش کرده است: وقتی نمایندگان ما قوانین جرم سقط جنین و سقط جنین را وضع می کنند ، وقتی پزشکان جنین را در مورد زندگی یک بیمار باردار در نظر می گیرند ، ، هنگامی که باریستاها کورکورانه از ارائه کافئین به زنان باردار خودداری می کنند. او همچنین در تجارب خود از حمل دو فرزندش تأمل می کند و می بیند که چگونه خواسته های فداکاری در دوران بارداری به کیش مادری منتقل می شود ، جایی که انتظار می رود زنان “جوان” باشند. نقش های “مادر” را که به طور دقیق تعریف شده اند ، بازی کنید. خودم. Belbored یک تماس فوری است که ما باید به زنان اعتماد کنیم و آنها را از نویسنده و از نویسنده انتخاب کنیم (مجله Bitch).

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Belabored : A Vindication of the Rights of Pregnant Women