دانلود پی دی اف کتاب Beiträge des Mauerwerksbaus zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit : DAfM Schriftenreihe Heft 3

[ad_1]

گفتمان علمی و سیاسی در مورد زندگی پایدار و شیوه های اقتصادی در حال حاضر تحت بحث در مورد حفاظت از آب و هوا است. کل جنبه های ساخت و ساز پایدار (به عنوان خدمتی برای نیازهای نسل های امروزی بدون به خطر انداختن نیازهای نسل های آینده) از نظر موضوعی گسترده تر از حوزه های زیست محیطی ، اقتصادی و اجتماعی است. در هر صورت ، صنعت ساخت و ساز و به عنوان یک زیرمجموعه ، صنعت مصالح ساختمانی به عنوان یک بخش مربوط به اقتصاد ، چه از نظر پایداری به طور کلی و چه از نظر حفاظت از آب و هوا به طور خاص ، نقش مهمی دارند. در این زمینه ، هدف این کتاب این است که (1) نشان دهد که کجا و چه زمان جنبه های پایداری مربوط به حفاظت از آب و هوا در چرخه زندگی محصولات ساختمانی و (مسکونی) وجود دارد ، (2) چه پایداری و حفاظت از آب و هوا به ساخت سنگ تراشی کمک می کند. امروزه و (3) آنچه طرفداران سنگ تراشی می توانند به آینده کمک کنند و بخشی از شیوه زندگی و اقتصاد پایدار و سازگار با آب و هوا باشند. اعضای کمیته سنگ تراشی آلمان می توانند نشریاتی را از سری DAfM با شرایط ویژه عضویت خریداری کنند. برای این کار با DAfM تماس بگیرید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beiträge des Mauerwerksbaus zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit : DAfM Schriftenreihe Heft 3