دانلود پی دی اف کتاب Behr Facts

[ad_1]

مدیر عامل بزرگ و عمدتاً آبه بهور از کشف شخصی – شاید یکی از اقوام – خشمگین است که از Behr Construction ، یک تجارت خانوادگی در دامنه های سیرا نوادا در خارج از دریاچه تاهو ، اختلاس می کند. ابر برای تأیید سوions ظن خود قدم بی سابقه استخدام را برداشت. جف میسون زیبا ، یک حسابدار غیر خانوادگی ، برای رفتن به کتابها و کمک به یافتن مقصر. در حالی که آنها با اقوام بهر و سایتهای ساخت و ساز تور صحبت می کنند ، آبه و جف برای یکدیگر ژست می گیرند و احساسات نرم و جدیدی را به آبه ، اعتیاد به کار ، می آورند. او سپس عاشقانه را برای ساخت یک تجارت ساختمانی رها کرد و آبه از احساساتش تعجب کرد. جف زیبا او وقتی در جامعه کوهپایه های کوچکی که نسل های بهر آن را به خانه صدا زده اند ، رو در روی با همجنس گرایی قرار می گیرد ، حتی بیشتر شوکه می شود. آبه همیشه فکر می کرد که سنگ آکر شهری زنده و زنده است. صمیمیت بین او و جف می شود ، او می فهمد که چقدر اشتباه می کند وقتی صحبت از خانواده و جامعه می شود ، فکر می کند یک اشتباه بزرگ مرتکب شده است. . آیا رئیس یک خانواده بزرگ ، پرقدرت و ستون جامعه آنقدر خوشحال خواهد شد که بتواند آبه را با جف خوشحال کند؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Behr Facts