دانلود پی دی اف کتاب Behind the Geometrical Method : A Reading of Spinoza's Ethics

[ad_1]

این کتاب ثمره بیست و پنج سال مطالعه اسپینوزا توسط ویراستار و مترجم چاپ جدید و تحسین شده آثار جمع آوری شده اسپینوزا است. بر اساس سه سخنرانی در دانشگاه عبری اورشلیم در سال 1984 ، این کار ضمن ارائه مقدمه ای خواندنی و نسبتاً مختصر اما کافی ، برای دانشجویان ، یک کانون مفید برای ادامه بحث در مورد رابطه دکارت و اسپینوزا فراهم می کند. در واقع دو کتاب در پشت یک روش هندسی وجود دارد. اولین متن ، متن ادوین کرلی است که به خوانندگان اسپینوزا می گوید که سابقه چندانی در فلسفه ندارند. ثابت خواهد شد که این متن برای کسانی که سعی در اخلاق خواندن دارند ، اما از سبک هندسی نوشتن آن شگفت زده می شود. در اینجا پروفسور کرلی سعی کرد نشان دهد که چگونه ادعاهای اصلی اخلاق ناشی از تأملات انتقادی در فلسفه دکارت و هابز ، دو پیشینی بزرگ اسپینوزا است. کتاب دوم ، که استدلال آن در یادداشت های متن تنظیم شده است ، سعی در پشتیبانی از تعابیر اغلب بحث برانگیز ارائه شده در متن و تعامل با مفسران اخیر درباره اسپینوزا دارد. نویسنده خود را با کسانی هماهنگ می کند که اسپینوزا را هم به صورت طبیعی و هم به لحاظ جسمی تفسیر می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Behind the Geometrical Method : A Reading of Spinoza's Ethics