دانلود پی دی اف کتاب Behind Closed Doors

[ad_1]

قسمت آخر کتاب شامل تعقیب و گریز است که با طوفان وحشتناک برف به پایان می رسد. مشکلی که در این مورد وجود دارد این است که خواننده مدتها قبل از اینکه آقای گریس “پیچ و تاب” کشف شده در انتها را انجام دهد شک خواهد کرد. او به جزئیات در مورد قلب و روح همه شخصیت های خود – حتی کارآگاه گریس – می پردازد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Behind Closed Doors