دانلود پی دی اف کتاب Behavioral Economics for Tourism : Perspectives on Business and Policy in the Travel Industry

[ad_1]

اقتصاد رفتاری برای گردشگری رویکرد رفتاری را برای چالش های سیاست در صنعت تجارت و گردشگری اعمال می کند. این کتاب محققان حرفه ای و اولیه را قادر می سازد تا با تمرکز بر روند بازار و مصرف کننده ، پیشرفت های فن آوری و جهانگردان مدرن به موفقیت برسند. این شامل تغییرات در تصمیمات خرید ، پویایی میزبانی گردشگری ، داوری دیجیتال و ضد عفونی کردن سازمانهای گردشگری ، طراحی خدمات و تغییرات سیاست برنامه ریزی است. این دوره با مطالعات موردی که استراتژی ها و استراتژی های رفتاری موفق و ناموفق را برای مشاغل و مشاغل و سازمان های گردشگری نشان می دهد ، خاتمه می یابد. چارچوب رفتاری گردشگری با اطلاع دیجیتالی ، سیار و خودگردان از موفقیت تجاری ، از نظر شناختی و احساسی ، برای گردشگران برای درک بهتر صنعت گردشگری پشتیبانی می کند. توسعه فناوری و پایداری در صنعت گردشگری

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Behavioral Economics for Tourism : Perspectives on Business and Policy in the Travel Industry