دانلود پی دی اف کتاب Begleitung der emotionalen Entwicklung von Kindern in Bezug auf Wut und Aggressionen

[ad_1]

پایان نامه دیپلم 2017 روانشناسی – روانشناسی رشد ، درجه: بدون نمره ، مرکز آموزش پیشرفته WE’G برای مشاغل بهداشتی SRK ؛ Careem آموزش بیشتر ، زبان: آلمانی ، چکیده: اولین قسمت نظری مربوط به منشأ ، رشد و تنظیم احساسات است. این موضوع توسط متخصصان مختلف و یک مطالعه متا منتشر شده است. قسمت دوم نظریه مربوط به برخورد با احساسات منفی است. قسمت آخر شامل انتقال نظریه به عمل ، ترکیبی از یافته های هر دو نظریه با مطالعه موردی است. دانش بدست آمده از این طریق به عنوان مربی مادر و پدر در عمل منتقل می شود. کتابهای تصویری که والدین می توانند با فرزندان خود ببینند و با احساساتی مانند خشم ، غم ، حسادت و غیره سروکار دارند نیز کمک خوبی به اثبات رسیده است. لیستی از توصیه ها را می توان در پیوست یافت. فقط احساسات ادویه خاصی به زندگی می بخشند. آنها تجربیات و رفتار روزمره ما را کنترل می کنند. آنها ضروری و مفید هستند زیرا به ارزیابی سریع وضعیت از معده در چند ثانیه و واکنش مناسب کمک می کنند. چه کسی نمی تواند عشق اول خود را با تمام انرژی مثبت ، گرمای راحت ، هیجان و احساس خوشبختی به یاد بیاورد؟ در برخی مواقع ، بیشتر آنها درد قلبی ، انزوا با احساساتی مانند از دست دادن ، غم ، عصبانیت ، درد یا حسادت را تجربه کردند. این اثر درباره این احساسات منفی است. چگونه یاد گرفتیم که با آنها کنار بیاییم؟ برای مقابله مناسب با احساسات ، مهارتی اساسی كه كودكان و جوانان باید در طول رشد خود بیاموزند ، چه چیزی لازم است؟ و والدین چه نقشی در رشد این توانایی دارند؟ در روانشناسی ، این توانایی را تنظیم احساسات می نامند. به عنوان مثال ، کودکانی که دارای مشکلات رفتاری پرخاشگرانه هستند اغلب در کنار آمدن با احساس خشم و ناامیدی مشکل خاصی دارند. کدام والدین از شرایطی که کودک در غیر این صورت محبوب آنها ناگهان بیل ماسه سنگ را از دست کودک دیگر می رباید نمی دانند و حتی ممکن است آن را دور گوش کودک دیگر بزنند. یا لحظه ای که کودک به دلیل “نه” هنگام پرداخت ، آب نبات را روی زمین در مواد غذایی می اندازد. یا کودکی را که از مهد کودک در خانه رد صلاحیت شده و همه عصبانیت او را درک می کند ، دریافت می کند؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Begleitung der emotionalen Entwicklung von Kindern in Bezug auf Wut und Aggressionen