دانلود پی دی اف کتاب Beginning's End

[ad_1]

الكساندرینا از زمان بازگشت غیرمنتظره خود به امپراتوری ، حفاظت از خانواده اش بود. علی رغم وقایع تغییر دهنده زندگی در سرزمین های مرزی ، خانواده وی – همه آنها که مانده بودند – ترک کرده بودند. به عنوان امپراطور ، وظیفه پیش بینی شده وی بود که از امپراتوری محافظت کند و در عین حال امنیت آن را نیز تأمین کند. اما وقتی نیروهایی که خطرات ابدی منطقه مرزی را تهدید می کنند صلح را به چالش می کشند ، او باید جستجو کند تا طلسم جدیدی را در درون خود پیدا کند ، قبل از اینکه آنال از هر کاری که کرده است قویتر شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beginning's End