دانلود پی دی اف کتاب Begging for Change

[ad_1]

آیا تپه تمشک طمع در ژن های خود دارد؟ در این دنباله از کتاب گرامی داشت گرامیداشت کتاب افتخار Coretta Scott King ، تپه تمشک که یک بار بی خانمان بود ، دیگر هرگز به خیابانها ختم نمی شود. یک سال از زمانی که مادر تمشک پول زحمتکش را مانند سطل زباله از پنجره به بیرون پرت کرده بود ، بنابراین پول تمشک برابر با ایمنی و تعادل است. و او مصمم است که برای رسیدن به آن هر کاری انجام دهد. اما هنگامی که یک نوجوان محله آشفته به مادر خود حمله می کند و پدر معتاد مواد مخدر تمشک برمی گردد ، تمشک ناامید می شود تا زندگی خود را تغییر دهد و بدون محکومیت ایجاد کند ، به طور بالقوه دوستی آنها را از بین می برد. آیا تمشک قبول خواهد کرد که پول خوب کار خوبی نمی کند؟ یا می خواهد راه پدرش را دنبال کند؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Begging for Change