دانلود پی دی اف کتاب Befreie dich selbst! : Über die Kunst eines erfüllten Lebens

[ad_1]

چرا واقعاً نیازی به خرید چیزهایی برای کار در مشاغل شلوغ نداریم؟ زندگی کامل یعنی چه؟ آیا ما هنوز زنده هستیم – یا ما برده زمان خود هستیم؟ ماتیاس ا. اکسل موانعی را که بر سر راه زندگی آزاد وجود دارد می داند و توصیف می کند و به طور موثر هنر شکست دادن آنها را می آموزد. زیرا آنچه ما “واقعیت” می نامیم صرفاً محصول احساسات غالباً متعالی ماست که عمدتاً شامل ترس یا تردید است. بنابراین راه حل در داخل است ، نه در خارج. به عنوان مثال موارد موردی و تمرینات عینی به تعریف مجدد قدرت خلاقیت در خود و تغییر شکل دنیای ما کمک می کند – نه تنها برای تغییر شخصی ، بلکه همچنین برای تمرین پزشکی. اصل رهایی در هیچ جنبه ای از زندگی متوقف نمی شود: این امر بر شادی ، سلامتی و حتی ثروت تأثیر می گذارد. آن را امتحان کنید! – نسخه کتاب الکترونیکی نسخه جلد شومیز به روز شده! –

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Befreie dich selbst! : Über die Kunst eines erfüllten Lebens