دانلود پی دی اف کتاب Before The Echo

[ad_1]

جهان ماوراالطبیعه منفجر شده است. در افقي كه از آن هيچ بازگشتي وجود ندارد ، جنگي درگرفته است. گروه قدرتمندی از ماوراuralالطبیعه مرگبار متحد می شوند ، آماده اند تا موجودیت خود را در جهان طبیعی نشان دهند و در رأس بشریت جای خود را بگیرند. به زور. همه کسانی که سر راهشان قرار می گیرند ، کادر کوچکی از ماورا طبیعی از بایو لوئیزیانا هستند که هنوز به طور کامل آموزش دیده اند. برای ارائه موفقیت آمیز طرف خود ، فوق العاده های تازه کار نیاز به تماس با موجودات غیر طبیعی دیگر ساکن در اطراف و اره هستند. متحدان از تاریک ترین گوشه های جهان ماورا الطبیعه. با از دست رفتن زندگی و شکل گیری تعادل قدرت ، جوانان ماورا الطبیعه و همتایان ماوراural طبیعی آنها باید به دنبال جنگی بروند که بتواند همه چیز را تغییر دهد. هنگامی که مافوق ها در برابر مافوق ها قرار بگیرند ، فقط قدرتمندان زنده می مانند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Before The Echo