دانلود پی دی اف کتاب Before Sufism : Early Islamic Renunciant Piety

[ad_1]

کریستوفر ملچارت پیشنهاد می کند فرقه اسلامی Tyagi (جهاد) را تاریخی کند. پس از پایان دوره فتح در نیمه اول قرن هشتم ، مرتاضین تحقیر آسایش و وفاداری دنیوی را بعنوان یکی از علل اصلی جامعه اسلامی در قرن هفتم حفظ کردند. او به جای خطر بی پروا در میدان جنگ ، از تصمیم نهایی تصمیم شدیدی می ترسید. آنها شبها را با گریه ، تلاوت قرآن و دعای مناسک مبالغه آمیز گذراندند. او اصرار بر دنیایی بودن داشت تا کارهای خوب را در این دنیا به حداقل برساند. پس از آن کاهش خراج از مردم پیروز و گرایش به اسلام ، حفظ بیشتر چنین آیینی را برای اکثر مسلمانان غیرقابل بخشش کرد. تبعیض شغلی همچنین انتقادات روزافزون نسبت به ریاضت اقتصادی را در پی داشت. سرانجام ، در اواخر قرن نهم ، نوعی تصوف پدید آمد که می توانست بیشتر وقت خود را صرف فدائیان مذهبی کند ، مایل بودند که وقت خود را صرف قانون و حدیث کنند و سایر کارهای مذهبی مانند آنها. با اکراه قادر به انجام هر دو نیست.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Before Sufism : Early Islamic Renunciant Piety