دانلود پی دی اف کتاب Before He Cheats

[ad_1]

راشل شروع می کند به شک داشتن همسرش جیسون در حال خیانت در او ، بنابراین او تلفن خود را برای اثبات هک می کند. آیا او را متعجب می داند؟ EC مرموز با جیسون رابطه برقرار می کند وقتی که فکر می کند همسرش خوابیده است ، دیوانه ای که با او با Risk Piercing آنلاین دیدار می کند. وقتی راشل با او روبرو می شود ، جیسون اعتراف می کند که آنها هنوز ملاقات نکرده اند. او قسم می خورد که کار را با EC که اسم اصلی اش الیوت است جدا خواهد کرد. اما راشل ایده بهتری دارد. همچنین ، اگر آنها این کار را با هم انجام دهند واقعاً تقلب است؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Before He Cheats