دانلود پی دی اف کتاب Beeline to the Cross : For Salvation and All of Life

[ad_1]

صلیب عیسی مسیح امروز چقدر مهم است؟ آنقدر مهم و آنقدر سنگین است که حتی غیرمسیحیان هم به آن مقداری ارزش و احترام می گذارند. در مورد شما ، مسیحی که آرزو دارد یک زندگی هدفمند داشته باشد ، کسی که خدا را تسبیح می گوید ، چه می کنید؟ آیا شما فقط به خاطر نجات خود بلکه برای زندگی روزمره خود ، هر آنچه را که می خواستید انجام دهید ، به دست می آورید؟ وقتی دنیا شما را به یک میلیون جهت می کشاند ، تمرکز روی آن چیزها دشوار است. Cross to beeline تمرکز لازم را به زندگی شما بازمی گرداند. از نگاه شما به یک واقعه در تاریخ که درخشان تر از بقیه است ، خواهید فهمید که ، بواسطه ایمان ، نه تنها عیسی پروردگار و ناجی شما است ، بلکه این است که توسط صلیب خود ، زندگی ، نجات ، سعادت را بخشیده است. ، پشتکار ، برد-برد ، دوستی ، شفابخشی و موارد دیگر. خط Beeline برای صلیب فقط این است: التماس برای هر م forمن ، پیر و جوان ، که یک مسیر مستقیم برای صلیب بگذراند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beeline to the Cross : For Salvation and All of Life