دانلود پی دی اف کتاب Bedeutung und Voraussetzung der Verbrauchs- und Veräußerungsfolgeverfahren bei der Bewertung des Vorratsvermögens. Die Aktualität der Lifo-Methode

[ad_1]

پایان نامه دیپلم از سال 2016 در گروه مدیریت بازرگانی – حسابداری ، حسابداری ، مالیات ، درجه: 13 ، زبان: آلمانی ، چکیده: این پایان نامه به فرآیندهای مصرف و توالی فروش در ارزیابی اختراعات در پس زمینه مدرن می پردازد. انبارها و کالاهای الکترونیکی. بیش از همه ، روش LIFO و FIFO به موقع و انتقادی مورد سال قرار گرفته است. این امر ، از جمله ، با در نظر گرفتن طیف گسترده ای از مصاحبه های تخصصی و ادبیات ، صورت گرفت. سوال تحقیق زیر مطرح می شود: با توجه به مقاله BMF 12 مه 2015 و نسخه های الکترونیکی مدرن ، زمانبندی روش مادام العمر چگونه ارزیابی می شود؟ ابتدا مبنای ارزیابی تحت قانون تجارت و همچنین تعریف روش LIFO و FIFO نشان داده شده است. سپس اهمیت روش LIFO به طور خاص شرح داده می شود ، زیرا در قسمت بعدی کار متمرکز خواهد شد. به دنبال این رویکرد قانون مالیات روش توصیف شده است که به کاربردها و پیش نیازها تقسیم می شود. علاوه بر این ، دادگاه فدرال مالی (BFH) در مورد عدم اطمینان حقوقی قبلی توسط نامه BMF توضیحاتی ارائه داده است. علاوه بر این ، اقدامات جایگزین احتمالی عمل شرح داده شده است. سرانجام ، نویسنده نتیجه گرفت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bedeutung und Voraussetzung der Verbrauchs- und Veräußerungsfolgeverfahren bei der Bewertung des Vorratsvermögens. Die Aktualität der Lifo-Methode