دانلود پی دی اف کتاب Bedeutende Bärte : Eine Philosophie der Gesichtsbehaarung

[ad_1]

در دوران باستان هشدار می دهد: “ریش فیلسوف نمی کند” – و با این وجود می توان درباره ریش فلسفه کرد ، همانطور که پل استفان در کتاب “ریش های امضا” نشان می دهد. ریش موضوعی با مواد منفجره فرهنگی است ، که مستقیماً به مبارزه اساسی جوامع مدرن اشاره دارد: آیا ما می خواهیم در دنیای خودانگیختگی زندگی کنیم – یا ما عاشق خشن هستیم؟ تاریخ استفان از فلسفه ریش همراه با تاریخ فیلسوفان ریش است ، که به نوبه خود به یک بیان فلسفی تبدیل می شود. در حالی که بیان فلسفی ریش در دوران باستان آسان بود ، اما فلسفه مدرن و جامعه مدرن در مورد آنچه در مورد ریش فکر می کنند اختلاف نظر دارند. فلسفه ریش پل استفان بدین ترتیب به فیزیكی مدرنیسم در تمام صورتهای ژانوس تبدیل شده است: از پیامبر ریش دار نیچه گرفته تا اوخامز ریش تراش ، از خالص تمیز تراشیده آدیو تا اوبرنارد ژیژك ، از یوپوی ریش دار تا هیپستر ریش دار. استفان در اظهاراتش نگاه انتقادی به او دارد. این کتاب با تعهد واضح به ریش پایان می یابد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bedeutende Bärte : Eine Philosophie der Gesichtsbehaarung