دانلود پی دی اف کتاب Becoming the Other, Being Oneself: Constructing Identities in a Connected World

[ad_1]

جزیره Ngazidja در انتهای جنوبی سیستم بادی موسمی واقع شده است و ساکن آن Wangzidja به مدت دو سال در شبکه تجارت اقیانوس هند شرکت کرده است. تماس های دائمی بین وانگزیا و شرکای تجاری وی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی زیادی را بر او تحمیل کرده است – از سواحل سواحیلی ، از تپه های آفریقا ، از شبه جزیره عربستان ، از اندونزی و اخیراً از اروپا. در مورد استراتژی های بازی شده توسط Wangzija در مذاکره این برخورد با جهان خارج ؛ این مقاله بحث می کند که آنها این نوع تأثیرات را در شیوه های اجتماعی و فرهنگی خود قرار می دهند در حالی که در همه زمان ها (به قول ناظر) “معتبر” هستند. با بهره گیری از کار اندیشمندانی نظیر تئودور آدورنو ، رنه ژیرارد و مایکل تاوسیگ ، نویسنده مفهومی نظری از میمسیس را در تجزیه و تحلیل این تغییرات ایجاد می کند ، که در زمینه معاصر جهانی سازی به طور فزاینده ای مورد توجه قرار می گیرد و نشان می دهد ساختارهای اجتماعی به چه اندازه قادر به داشتن “هو” هستند. به نظر می رسد شامل کارهایی است که دیگران را تقلید می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Becoming the Other, Being Oneself: Constructing Identities in a Connected World