دانلود پی دی اف کتاب Becoming the Buddha : The Ritual of Image Consecration in Thailand

[ad_1]

بودا شدن اولین مطالعه كتابی درباره ی یك آیین مهم آیین بودایی در آسیا است: تندیس بودا یا تقدیس “بودا بودا” ، مراسمی كه بودا در آن وجود دارد یا زنده می شود. دونالد سوگن از طریق کاوش کاملاً مفصل و قابل دسترسی از این آیین در شمال تایلند ، اکتشافی که با دیدگاه متنی یا انسان شناختی استاندارد متفاوت باشد ، سهم عمده ای در تصویر بودا ، نقش آن در زندگی عبادی بودایی ، و درک ماست ، و مربوط به وندانای بودا است. او با ترکیب زندگینامه ، تجزیه و تحلیل و متون بودایی مربوط به این احیای تقلیدی از شب روشنگری بودا ، او نشان می دهد که سرمایه گذاری در داستان بودا منجر به تسلط بر بودا می شود و دارای قدرت فوق العاده روشنگری است. روندی که از طریق آن شعار دادن ، گفتمان ، مراقبه و حضور راهبان کاریزماتیک این تغییر رخ می دهد ، در مرکز این کتاب است. سنت های حفظ تصویر بودایی که به عنوان دیدگاه بودا شناخته می شود ، بیشتر در سراسر آسیا مشترک است. در بستر فرهنگی شمال تایلند ، بودا شدن کتاب مقدس ایجاد اولین تصویر بودا را روشن می کند. نگاهی به بحث در مورد ریشه های تاریخی این مراسم ، در بینش های بودایی به دست آمده ، و در مورد تمسخر عدم حضور و حضور. و مقایسه موضوعی بسیاری از سنتهای بودایی را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Becoming the Buddha : The Ritual of Image Consecration in Thailand