دانلود پی دی اف کتاب Becoming Entitled : Relief, Unemployment, and Reform During the Great Depression

[ad_1]

در دهه 1930 ، بیکاران سازمان یافته بودند. کارگران بیکار احساس کردند که مستحق “نوع جدیدی از حمایت دولت – محافظت از بیکاری نامطلوب و فشارهای مالی ناشی از چنین بیکاری هستند. آنها در دوران رکود اقتصادی و بعد از آن بیمه بیکاری می خواستند اشکال آبرومندانه ای از آسایش (از جمله کمک به کار) داشته باشند.” هنرمندانه در ظهور این صلاحیت فعال و اعتلای افرادی که آن را پرورش می دهند دخیل است. ابیگیل ترولینگر بعد از دوره مترقی بیشتر در شیکاگو تمرکز می کند ، جایی که هم خانه شهر و هم جنبش کارگری شکوفا می شود. افسران برای از بین بردن بیمه های اجتماعی بیکاران و بودجه دولت برای آنها. تبدیل شدن به عنوان حقوقی همچنین بازسازی مهمی در تغییرات اجتماعی و اقتصادی معاملات جدید ایجاد می کند. آیا تغییرات دهه 1930 از اصلاح طلبان “در میانه” بود که کمک کردند شکل محدودی از کار را برای کارگران ایجاد کنید. سرانجام ، ترولینگر اصلاح طلبان را که در زمینه مسائل شهر و کشور کار می کنند در دسترس قرار داد روی آنها نور بیندازید. لحظه ای را ضبط می کند که برخی افراد بدنامی را که همراه با بیکاری است ریخته و از دولت می خواهند که همان کار را انجام دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Becoming Entitled : Relief, Unemployment, and Reform During the Great Depression