دانلود پی دی اف کتاب Because You Are with Me : Hope for the Journey From Psalm 23

[ad_1]

این کتاب کوتاه عبادی ، از زاویه دید تازه ، مزمور 23 را در نظر می گیرد تا زمینه ای برای کسانی که عمق درک بیشتری از متن کتاب مقدس دارند ، همراه با کاربرد مستقیم در سفر واقعی م -من ، پیدا کند. این ایمانداران را تشویق می کند تا با اطمینان و امید راه بروند ، زیرا می دانند هویت واقعی ، ارزش ها و موفقیت ما در تجربه اصلی ما در میان شرایط روزمره خدا یافت می شود – هرچه باشد! این مباحث در سطح جهانی مرتبط بوده و مخصوصاً برای افرادی که با چالش های دشواری روبرو هستند و همچنین برای مراقبان روستایی بسیار مفید است. از فصل اول ، این کتاب شرح شاعرانه مزمور 23 را باز می کند ، و بارها به ما یادآوری می کند که زندگی خوب نیست زیرا آسان است. زندگی خوب است زیرا او با من است! ”

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Because You Are with Me : Hope for the Journey From Psalm 23