دانلود پی دی اف کتاب Because of the Dollars

[ad_1]

خودفریبی در مورد همسرش در کشتی و چنین کاپیتانی خوش اخلاق بیداد کرد. . تمایل به تعظیم برای استقرار مردان به نمایندگی از زن به تصویر کشیده شده “. این واقعاً نشان می دهد که چگونه کسانی که در شدیدترین شرایط زندگی قرار می گیرند نیز می توانند فدیه را با یک قیمت ترسناک پیدا کنند. و کفاره در کنراد امری نادر است. و فقط برای اطمینان از درک آن ، تصویر نهایی کاپیتان ، علی رغم کارهای خوبش ، تنها و ناامیدانه برای کسی باقی مانده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Because of the Dollars