دانلود پی دی اف کتاب Because – For the Childred Who Ask Why

[ad_1]

هدف این کتاب کوتاه خدمت به عنوان راهنمایی برای مادری است که می خواهد حقایق اساسی زندگی ، هدف زندگی و قوانین زندگی را به فرزندان خود بیاموزد. در حالی که بسیاری از کتابها برای کودکان با در نظر داشتن این عقاید تئوسوفی نوشته شده است ، اما نظریه ها اغلب چنان پنهان و پنهان شده اند که هیچ ایده روشنی حاصل نشده است. در این کتاب ، با حذف این ایده که هر مادر می تواند به روش خود سوزانده شود ، و با توجه به طبیعت فرزندش – شاید در همان زمان یاد بگیرد – با تدریس واضح تر ، نظریه ها را به استثنای علاقه داستان تأکید می کند. بیش از هر مادر دیگری می تواند آن را تأمین کند. این کار واقعاً برای مادر است ، اصول ارائه شده در اینجا تئوسوفی تقسیم نشده است که توسط HPBlavatsky نوشته شده است. کاربردها در چندین مثال که توسط همکار وی ، Wm آموزش داده شده است. قاضی ، و قدم های او را دنبال کنید – به لطف آن این کتاب کوچکی است که توسط یک دانشجو نوشته شده است. دوروتی و میلتون استوارد هنگامی که با پدرشان به خانه عمه النور می رفتند ، دو نفر از افراد بسیار سرحال و ناراضی بودند. از زمانی که مادرش به رختخواب رفت ، همه چیز بسیار عجیب و اشتباه بود. آنها نمی توانستند آن را ببینند ، و کسی همیشه می گفت ، “هش!” اگر آنها بالاتر از نجوا صحبت کردند. حتی وقتی آنها سعی می کردند آرامش خود را حفظ کنند ، به کتاب های خود نگاه می کردند ، مطمئناً سقوط غیرمنتظره ای داشتند. و حالا ، بعد از تمام تلاش هایشان ، مادر بدون خداحافظی آنها را بوسیده بود – پدرشان گفت ، یک سفر طولانی و طولانی را ادامه داد تا استراحت کند و. مادر فردی بیکر برای دیدن او از قطار پیاده شد و او گریه کرد و او را در آغوش گرفت و او را صدا کرد. “روزی به نظر می رسید که یک توده در جایی که آنها همیشه بلعیده اند درست است و حتی وقتی از پنجره ماشین بیرون می زدند ، کمربندهای قرمز کوچک زیرک به پاشنه خود می زدند و از قطار برمی گشتند ، حتی دور نمی شد. در پایان ، میلتون دست از خواب کشید و نمی دانست تا چشمانش را باز کند ، تا اینکه او به صورت عمه النور نگاه کرد. سپس دانست که احساس بهتری دارد و با دیدن او لبخند زد. عمه النور آنها را زیر بازوی مادر قرار داد و دوروتی در حالی که به کالسکه می رفت ، داخل کالسکه قرار گرفت – و احساس خوبی داشت. و هنگامی که پدر گفت که پس از رفتن مادرش اکنون قصد زندگی با عمه النور را دارد ، دانست که ترجیح می دهد با مادر دیگری عاشق مادرش نباشد. پدر بعد از مدتی می آمد و با او زندگی می کرد ، اما حالا او راضی بود فقط به صورت روشن خاله الینور نگاه کند و احساس کند که عاشق او است. این دوستان و بوسه های خوب ، هرچه روزها می گذشت آنها را با عمه النور جمع کرد! روزی هرگز وقتی او از او می پرسیدند چرا بی تاب نیست! به همین دلیل برخی از مکالمات وی در اینجا نوشته شده است. هر پسر و دختر کوچکی پسران زیادی دارد و شاید دوروتی و میلتون پاسخ بسیاری از آن پسران را یافته اند. چه کسی می داند؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Because – For the Childred Who Ask Why