دانلود پی دی اف کتاب Beautiful Split – Croatia : Guide And Croatian Conversations

[ad_1]

راهنماها و مکالمات به زبان کرواتی باعث شده است که این راهنما احساس کند که او نه تنها می خواهد اطلاعاتی راجع به مکانهای تاریخی و زیبایی های یک شکاف ناشناخته ارائه دهد ، بلکه برای لذت بردن کامل از یک سفر و آنچه در هر شرایطی باید بگوید ، وجود دارد. این. امیدوارم من یک راهنمای مفید برای مسافر را درک کرده باشم ، نه تنها در مورد مکان های جدید برای او بلکه در مورد یادگیری زبان. سفر خوبی داشته باشی!

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beautiful Split – Croatia : Guide And Croatian Conversations