دانلود پی دی اف کتاب Beautiful Pain

[ad_1]

زندگی سخت و پر از تراژدی و درگیری است. Beautiful Pain دشواری های ناشی از فرزندخواندگی و زندگی ما را به طور کلی بررسی می کند. این کتاب هدف از درد و زیبایی ما در آن طرف را توصیف می کند. این داستان از فرزندخواندگی پسر ما و اشکهای زیادی است که به راه او می آید. همچنین داستان های دردی را جستجو می کند که با نگاهی اجمالی به نور طرف دیگر ترود ما ، ناگزیر از طریق گل و لای زنده می شود. یک شعر شاعرانه برای امید ، درد زیبا به زندگی و خدمتکار زندگی منجر می شود ، و از طریق مبارزه مشترک بشر با همه خوانندگان همذات پنداری می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beautiful Pain