دانلود پی دی اف کتاب Beautiful and Terrible Things : A Christian Struggle with Suffering, Grief, and Hope

[ad_1]

کریستین بردی ، یک محقق کتاب مقدس ، به عنوان یک متخصص در عزاداری های عهد عتیق جذب شد ، زیرا ممکن است فردی درگذشت یک کودک – که گفته می شود ، تقریباً به اندازه کافی خوب نیست. وقتی پسر هشت ساله او به دلیل انتقال سریع خون ناگهان درگذشت ، بردی نذورات خاصی را در مورد پذیرش اراده خدا شنید و فهمید که پذیرش سکوت تنها راه الهی نیست. دانش که فقط از تجربه حاصل می شود ، بردی خوانندگان را از طریق انواع ضررها و شکست ها در ابراز ناله خود به خدا ، تأمل در ماهیت وجودی انسان و استقامت امیدوارانه راهنمایی می کند. بردی دریافت که به جای تصویری از خدا که هر واقعه و عملی را در زندگی ما مدیریت می کند ، شرح کتاب مقدس دنیای واقعی را توصیف می کند که همه ما در آن زندگی می کنیم ، دنیایی پر از سختی و فاجعه که اغلب ممنوع و منتشر نمی شود. با این وجود ، این همچنین جهانی است که خداوند با عشق برای ایجاد صلح ، صلح و لطف در آن نفوذ می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beautiful and Terrible Things : A Christian Struggle with Suffering, Grief, and Hope