دانلود پی دی اف کتاب Beatriz, un exil d'ombre et de lumière

[ad_1]

نویسنده با بیان ماجرای مریم ، دختر کوچک اسپانیایی که پس از تبعید در فرانسه در سیزده سالگی فرانسوی شد ، نویسنده فاش کرد که شخصیت یک زن شجاع و عمیقاً انسانی برای جهانیان باز است. این ادای احترام به مادرانی می پردازد که مانند بیتری ها از فرزندان خود محافظت می کنند و برای غلبه بر تراژدی هایی مانند خشونت و تبعید برای ایجاد آینده ای بهتر از خودشان کمک می کنند. وی همچنین از طریق تشکر از مدرسه دولتی ، از معلمانی که می دانستند چگونه مریم را تشویق کنند ، چگونه بسیاری از کودکان از خانواده های متوسط ​​مهاجر را ترغیب به ادامه تحصیل و در این کشور میزبان می کند ، احترام می گذارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beatriz, un exil d'ombre et de lumière