دانلود پی دی اف کتاب Beastly Roses

[ad_1]

“زیبایی و جانور” اشاره ای به یک افسانه است که می تواند زندگی خواهرش را نجات دهد. هیچ کس فقط او را در نظر نگرفت. ده سال پس از ناپدید شدن خواهرش ، در هفدهمین سالگرد تولد او ، نامه ای عجیب پیدا کرد ، نویسنده آن ادعا می کند می داند چه اتفاقی در آن زمان افتاده است. این نامه با داس بیست امضا شده است. با جولیان ، او گرفتار گردابی از حوادث می شود. و سرانجام شما در یک ملک مخفی قرار می گیرید که بیش از آنچه دوست داشتید در فروشگاه تعجب آور است. بازی موش و گربه مسیر خود را طی می کند. و اگر او نمرد ، آیا او امروز نیز زنده است؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Beastly Roses