دانلود پی دی اف کتاب Bearers of Meaning : The Classical Orders in Antiquity, the Middle Ages, and the Renaissance

[ad_1]

برای هر کس که به رابطه بین ایده ها و محیط ساخته شده علاقه مند است ، جان پیون گزارشی کاملاً روشن از دامنه معانی فرهنگ غربی را که به دستورات کلاسیک اختصاص داده است ، ارائه می دهد. پیاز نشان می دهد که از طریق کدگذاری در ایتالیا در دوره رنسانس ، از اولین ظهور آن در یونان باستان طی 2000 سال ، ستون ها و پایتخت های معروف به نظم – Doric ، Ionic ، Corinthian ، Tuscan و Composite – اهداف هدفمندی را دنبال می کردند. در گفتگوی تصویری مداوم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bearers of Meaning : The Classical Orders in Antiquity, the Middle Ages, and the Renaissance