دانلود پی دی اف کتاب Bearbeitungsentgelte in Unternehmerdarlehensvertraegen : Eine Untersuchung der AGB-Kontrolle von Entgeltklauseln im unternehmerischen Geschaeftsverkehr unter besonderer Beruecksichtigung der BGH-Urteile vom 04.07.2017 – XI ZR 562/15 und XI ZR 233/16

[ad_1]

در دو حکم مورخ 4 ژوئیه 2017 ، دادگاه فدرال فدرال یک بند قراردادی بین بانک ها و شرکت ها را بی اثر “هزینه پردازش برای انعقاد قرارداد” اعلام کرد. این تصمیم ، به دلیل استفاده گسترده از چنین بندهایی در امور مالی شرکت ها و تصویب طولانی مدت توسط دادرسی ، عواقب گسترده ای دارد. با توجه به این زمینه ، نویسنده نشان می دهد که هنوز هم نیاز عملی به تسویه حساب قانونی شارژ بانکی وجود دارد. وی با استفاده از مثال بندهای پاداش نشان می دهد كه كنترل شرایط و ضوابط رایج در مشاغل شرکتی وابسته به ساختارهای انعطاف پذیر و استاندارد تفسیر متفاوت است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bearbeitungsentgelte in Unternehmerdarlehensvertraegen : Eine Untersuchung der AGB-Kontrolle von Entgeltklauseln im unternehmerischen Geschaeftsverkehr unter besonderer Beruecksichtigung der BGH-Urteile vom 04.07.2017 – XI ZR 562/15 und XI ZR 233/16