دانلود پی دی اف کتاب Be Yourself : Why It's Great to Be You: A Child’s Guide to Embracing Individuality

[ad_1]

آیا فرزند شما بارها و بارها خود را پایین نگه می دارد؟ شاید آنها تمایل دارند منفی فکر کنند و در توانایی های خود شک کنند؟ آیا آنها نگران این هستند که کودکان دیگر در مورد آنها چه نظری دارند؟ اینها می تواند نشانه هایی باشد که کودک شما با پذیرش خود دست و پنجه نرم می کند. این راهنمای عملی ترکیبی از روشهای رفتاری درمانی شناختی و ذهن آگاهی است که روانشناسان کودک در مدارس از آنها استفاده می کنند و فعالیتهای ساده ای دارند که به کودک کمک می کند اعتماد به نفس خود را تقویت کند. این هدف برای کودکان 7 تا 11 ساله است زیرا در این سالها اتفاقات زیادی می افتد که می تواند نه تنها در حال حاضر بلکه برای سالهای آینده بر بهزیستی عاطفی کودک تأثیر بگذارد. کودک شما با کمک Glow – شخصیتی دوستانه و حمایتی که می تواند با آن شناسایی کند – از طریق فعالیتهای سرگرم کننده و جذاب که با پیشنهادات مفید ، اظهارات الهام بخش و اطلاعات عملی والدین ترکیب شده است ، راهنمایی می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Be Yourself : Why It's Great to Be You: A Child’s Guide to Embracing Individuality