دانلود پی دی اف کتاب Be What You Wish

[ad_1]

اکثر مردان از قدرت خلاقیت تخیل کاملاً بی اطلاع هستند و همیشه قبل از پذیرش زندگی بر اساس عواقب و بر اساس جهان تعظیم می کنند. اما وقتی این قدرت خلاقیت را در درون خود کشف کنید ، جسارتاً برتری تخیل را تصدیق می کنید و همه چیز را مطیع آن می کنید. اعتقاد بر این است که همه مردان می توانند مسیر زندگی خود را تغییر دهند. با تصور ، با تأیید ، می توانیم جهان خود را تغییر دهیم ، می توانیم آینده خود را تغییر دهیم. اگر سعی کنیم مفهوم جدید و بالاتری از خودمان مجسم کنیم ، پس همه چیز در خدمت ما خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Be What You Wish