دانلود پی دی اف کتاب Be the Awesome Man : A Young Man's Guide to Achieving Discipline, Success, and Happiness

[ad_1]

یک تشخیص و نسخه برای نسلی از مردان جوان در بحران ، Be the Awesome Man راهنمای لازم برای مردان جوان است که می خواهند به موفقیت پایدار و سعادت شخصی برسند. علاوه بر این ، مردان به تعداد بی سابقه ای اعتقاد دارند. جوانان بیشتر به معیارهای استاندارد بلوغ مانند ورود و فارغ التحصیلی از تحصیلات عالی ، جستجوی شغل ، ایجاد استقلال مالی و زندگی به تنهایی دست نمی یابند. از دیدگاه شگفت انگیز و عملی با چالش های جوان بودن روبرو شوید. با قالبی معقول و آسان برای خواندن ، مردی فوق العاده شوید ، به ریشه های عدم موفقیت مردان پی می برد و برای مردان جوان و والدین ، ​​معلمان ، وزرا ، مربیان و سایر مربیان راهنمایی عملی می کند. با توجه به تجربه دنیای واقعی به عنوان مربی ، مربی و پدر ، نویسنده دنیس غازارک روش هایی را برای مقابله با تأثیرات منفی ارائه می دهد ، فعالیت کمتری را تشویق می کند و نشان می دهد که چگونه می توان با تصمیم گیری زندگی موثر را بهبود بخشید. عالی بودن اصرار دارد که آزادی به مسئولیت نیاز دارد و راهنماها و مشاوره های خاصی برای مسئولیت پذیری کامل و کنترل زندگی فرد ارائه می دهد. خردمندی به سبک قدیمی ، تجزیه و تحلیل انتقادی از فرهنگ مدرن و برنامه عملی رشد شخصیت ، Be Awesome Man شیوه زندگی بهتری را برای مردان جوانی که می خواهند از حد متوسط ​​و انقیاد خارج شوند ، ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Be the Awesome Man : A Young Man's Guide to Achieving Discipline, Success, and Happiness