دانلود پی دی اف کتاب Be Strong, Be Wise: The Young Adult’s Guide to Sexual Assault Awareness and Personal Safety

[ad_1]

قوی باشید ، به جوانان معقول بیاموزید که چگونه از خود در برابر حمله جنسی محافظت کنند. قوی باشید ، معقول باشید ، روانپزشک و مدافع جوان امی کارپنتر موظف است کلیه اطلاعات را به جوانان کم خطر (در حالی که هنوز سرگرم هستید!) ارائه دهد. امی از ابزارهای ارائه شده برای احساس اطمینان در یک محیط عمومی ، چه در دانشگاه ، در یک مهمانی یا باشگاه ، در یک قرار ملاقات یا شب در شهر ، احساس اطمینان می کند. قوی باشید ، باهوش باشید ، جوانان یاد می گیرند: با دوستان خود یک سیستم ایمنی ایجاد کنید که خطر را به حداقل می رساند. هنگام بیرون رفتن برای نوشیدنی ، ایمن باشید. پرچم های قرمز را در هنگام نیاز به ملاقات یا راه اندازی افراد جدید شناسایی کنید. جدید بودن نقش ها را درک کنید آنها در صورت بروز حمله به امنیت مربوط می شوند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Be Strong, Be Wise: The Young Adult’s Guide to Sexual Assault Awareness and Personal Safety