دانلود پی دی اف کتاب Be Still and Take a Bubble Bath : 52 Calming Devotions for Women

[ad_1]

در پایان روز ، شرایط زندگی می تواند برای ما طاقت فرسا به نظر برسد. ما در موقعیت هایی قرار می گیریم که می تواند ناامیدکننده ، دلسرد کننده و یا شاید کمی دیوانه کننده باشد. هنگامی که با خدا وقت می گذرانیم ، اطمینان آرام خالق فوق العاده خود را که خیر و برکت خود را در بهترین لحظه ها به نمایش می گذارد ، تجربه می کنیم. بگذارید این عبادتها ، کتابهای مقدس و دعاهای آرام استرس شما را برطرف کند. چند دقیقه از روز خود را با خدا سپری کنید و در حضور او خیس کنید. بگذارید ذهن و قلب شما با شروع آرامش ، با وعده صلح خدا زندگی کند. من برای هر ملت افتخار خواهم داشت. من در سراسر جهان مورد افتخار قرار خواهم گرفت. مزمور 46:10 NLT

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Be Still and Take a Bubble Bath : 52 Calming Devotions for Women