دانلود پی دی اف کتاب Be Still and Put Your PJs On : 52 Restful Devotions for Women

[ad_1]

در پایان روز ، شرایط زندگی می تواند برای ما طاقت فرسا به نظر برسد. ما در موقعیت هایی قرار می گیریم که می تواند ناامیدکننده ، دلسرد کننده و یا شاید کمی دیوانه کننده باشد. هنگامی که با خدا وقت می گذرانیم ، اطمینان آرام خالق فوق العاده خود را که خیر و برکت خود را در بهترین لحظه ها به نمایش می گذارد ، تجربه می کنیم. بگذارید که این فدائیان ، کتاب مقدس و دعاهای آرام ، دلیل افکار مسابقه ای شما باشند ، همانطور که چند دقیقه آخر روز خود را با خدا می گذرانید. بگذارید حضور او آرامش را در ذهن و قلب شما به ارمغان بیاورد تا بتوانید از یک خواب آرام لذت ببرید و با امید به روزی تازه از خواب بیدار شوید. “ساکت شو و درک کن که من خدا هستم! هر ملتی به من احترام می گذارد. در سراسر دنیا به من احترام می گذارد.” مزمور 46:10 NLT

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Be Still and Put Your PJs On : 52 Restful Devotions for Women