دانلود پی دی اف کتاب Be Ready to Parent Twins : Pregnancy and the First Year

[ad_1]

مردم می گویند هیچ چیز شما را برای پدری آماده نمی کند. حالا به آن نابرابری فکر کنید … و آن را دو برابر کنید. تعداد فزاینده ای از والدین دوقلو به زودی متوجه می شوند که بهترین افرادی که می توانند صحبت کنند ، دیگران هستند که در آنجا هستند. پدر و مادر برای دوقلوها آماده باشید یک راهنمای منع استفاده برای تهیه و زنده ماندن بارداری و سال اول ، دکتر نیست. حساب های دست اول الا راچیم و دوقلوهاش ، لوئیز براون ، و همچنین بسیاری از والدین دیگر تجربه و تخصص را به اشتراک می گذارند. نظرسنجی ، مصاحبه و ملاقات با این حال ، آنها موفق شدند ، همه آنها آن را پشت سر گذاشته اند و هنوز ایستاده اند و لبخند می زنند (یا دراز کشیده اند – به آنها استراحت دهید ، کمبود خواب واقعی است).

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Be Ready to Parent Twins : Pregnancy and the First Year