دانلود پی دی اف کتاب Bazooka Proof: Create a Foundation of Fulfillment So Your Happiness Can Thrive

[ad_1]

Bazooka Proof به خوانندگان کمک می کند تا از درون ابرقدرت ها را احساس کنند و اعتماد به نفس ، عزت نفس بهتر ، روابط معنی دارتری داشته و در برابر هر آنچه زندگی به آنها تحمیل کند مقاومت بیشتری دارند. همه خوشبختی را می خواهند و سزاوار آن هستند اما جستجوی خوشبختی یک چرخه پایان ناپذیر است که تنش جدیدی ایجاد می کند. رویکرد جدیدی لازم است. قبل از تحقق سعادت ، به چیز دیگری نیاز دارد – بنیان کمال. خوشبختی یک احساس است و یک احساس شادی می آید و می رود. اما سیری ادامه دارد و مانند یک محافظ ضد گلوله عمل می کند که فرد نمی تواند بر آن غلبه کند. Bazooka Proof ترکیبی از داستان ها ، نظریه ها و مراحل عملی است که به خوانندگان می آموزد چگونه برای تحقق هر آنچه که زندگی آنها هدف دارد ، بنیادی بنا کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bazooka Proof: Create a Foundation of Fulfillment So Your Happiness Can Thrive