دانلود پی دی اف کتاب Bayonet to Barrage : Weaponry on the Victorian Battlefield

[ad_1]

چگونه پیشرفت فناوری در سلاح ها باعث تغییر میدان جنگ در زمان سلطنت ملکه ویکتوریا شد؟ در سال 1845 ، در جنگ اول انگلیس و سیک ها ، نتیجه توسط سانگین تصمیم گرفت. فقط پنجاه سال بعد ، در جنگ دوم بوئر ، رزمندگان فاصله زیادی با هم داشتند. این تغییر چگونه اتفاق افتاد و تجربه سربازان آن دوره چه تاثیری داشت؟ استفان منینگ ، در این مطالعه که به دقت انجام شده و به طور واضح نوشته شده است ، وقایع گلوله باران را شرح داده و با استفاده از دست اول سربازان ، نشان داده است که درک آنها از جنگ چگونه تغییر کرده است. سلاح هایی مانند تفنگ های تصادفی و بریچ در جنگ تأثیرگذار بود. جنگ کریمه 1850 و مبارزات استعماری 1870 و 1880 ، به ویژه در جنگ انگلیس و زولو و جنگ های مصر و سودان. مسلسل در نبرد عمدورمان در سال 1898 تأثیر مهلکی داشت و پیشرفتهای چشمگیر توپخانه به جنگ در دوره جدید جنگ و استراتژی منجر به جنگ شد. آثار استفان منینگ بینشی دقیق و جذاب از جنبه مهمی را در اختیار خواننده قرار می دهد. تاریخ نظامی قرن نوزدهم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bayonet to Barrage : Weaponry on the Victorian Battlefield